سرپرستی بانک ملت شیراز

مهندسی و اجرای نما

توضیحات پروژه


عنوان پروژه: سرپرستی بانک ملت شیراز
موقعیت پروژه: شیراز
مساحت نما: –
سیستم: