ساختمان مسکونی فرمانیه

مهندسی و اجرای نما

توضیحات پروژه


عنوان پروژه: ساختمان مسکونی فرمانیه
موقعیت پروژه: تهران – فرمانیه
مساحت نما: –
سیستم: