ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری پردیس

مهندسی و اجرای نما

توضیحات پروژه


عنوان پروژه: ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری
موقعیت پروژه: پردیس
مساحت نما: 3000 متر مربع
سیستم: کرتین وال